Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 234

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 282

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 284

Informacja o unieważnieniu postępowania

Budowa obiektów zaplecza szatniowo-socjalnego i higieniczno-sanitarnego w ramach zadania pn.: „Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II – Kamienieckie Doły” – prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Informacja z otwarcia ofert

Postępowanie dotyczy: Opracowanie aplikacji mobilnej w ramach projektu pt. Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polskoczeskiego pogranicza

Zawiadomienie o wyborze oferty

„Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na dz. 393, 313, 314/4, 314/5 i 335 do parametrów wymaganych dla dróg publicznych” w ramach zadania „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II – Kamienieckie Doły”

Informacja o zmianie SIWZ

Postępowanie dotyczy: Opracowanie aplikacji mobilnej w ramach projektu pt. Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polskoczeskiego pogranicza

Wdrożenie platformy przetargowej (e-zamówienia)

Zamówienia Publiczne

Wdrożenie platformy przetargowej
(e-zamówienia)

Informujemy wszystkich zainteresowanych Wykonawców, iż Gmina Kamieniec Ząbkowicki wdraża elektroniczne narzędzie służące do realizacji zamówień publicznych. Platforma przetargowa obejmuje zamówienia powyżej 130 000,00 zł czyli postępowania podlegające przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

 

Dostęp do platformy dla Wykonawców będzie bezpłatny znajduje się pod adresem:

https://portal.smartpzp.pl/kamienieczabkowicki

 

Portal e-usług
Infolinia techniczna: +48 22 123 77 97
Godziny pracy infolinii: Pon – Pt 7:00-19:00
Formularz Zgłoszeniowy
https://portal.smartpzp.pl/kamienieczabkowicki/zgloszenie

Materiały

Platforma przetargowa SmartPZP

Informacja o zmianie SIWZ

Postępowanie dotyczy: Opracowanie aplikacji mobilnej w ramach projektu pt. Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polskoczeskiego pogranicza

Informacja o zmianie SIWZ

Postępowanie dotyczy: Opracowanie aplikacji mobilnej w ramach projektu pt. Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polskoczeskiego pogranicza