Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 234

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 282

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 284

 

Centrala tel. 729-057-840 z możliwością przełączania rozmów do wszystkich pracowników, płatne zgodnie z taryfą dzwoniącego.

Bezpośrednie numery telefonów do poszczególnych Komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego:
________________________________________

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Marta Hercuń
tel. 729-057-845
e-mail: hercun (at) kamzab.pl

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Wydawanie spraw związanych z wydawaniem aktów stanu cywilnego
Referent w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
Prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą
Sekretariat

Klaudia Michalik
tel. 729-057-841
e-mail: michalik (at) kamzab.pl

e-mail: sekretariat (at) kamzab.pl

 

Referent ds. obsługi Rady Miejskiej
Katarzyna Spisak
tel. 729-057-845
e-mail: spisak (at) kamzab.pl

Podinspektor w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
Łukasz Dudzic
tel. 729-057-851
e-mail: dudzic (at) kamzab.pl

 

________________________________________

Referat Finansów

Skarbnik Gminy
Kierownik Referatu Finansów

Jacek Rozumek
tel. 729-057-844
e-mail: rozumek (at) kamzab.pl

Sekretarz Gminy
Zastępca Kierownika Referatu Finansów

Inspektor do spraw księgowości budżetowej

Urszula Szczucka
tel. 729-057-858
e-mail: szczucka (at) kamzab.pl

Główny Księgowy
Inspektor do spraw księgowości budżetowej

Anna Bierut
tel. 729-057-849
e-mail: bierut (at) kamzab.pl

Pomoc administracyjna
Halina Michalska
tel. 729-057-853
e-mail: michalska (at) kamzab.pl

Pomoc administracyjna
Krystyna Łuczak
tel. 729-057-844
e-mail: luczak (at) kamzab.pl

Inspektor do spraw księgowości podatkowej i egzekucji
Adam Zinkiewicz
tel. 729-057-855
e-mail: zinkiewicz (at) kamzab.pl

Inspektor do spraw poboru podatków
Pełnomocnik Wójta Gminy do spraw  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
Agnieszka Rogowska-Koprzak
tel. 729-057-839
e-mail: koprzak (at) kamzab.pl

Inspektor do spraw wymiaru podatków
Karolina Wołoszczuk
tel. 729-057-837
e-mail: kwoloszczuk (at) kamzab.pl

________________________________________

Referat Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
Karolina Czerniec
tel. 729-057-856
e-mail: kczerniec (at) kamzab.pl

Zastępca Kierownika Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
Piotr Aftarczuk
tel. 729-057-850
e-mail: aftarczuk (at) kamzab.pl

Inspektor ds. Ochrony Środowiska w Referacie Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
Grzegorz Wichrowicz
tel. 729-057-850
e-
mail: wichrowicz (at) kamzab.pl

Referent w Referacie Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
Piotr Placek
tel. 729-057-857
e-mail: placek (at) kamzab.pl

Administrator w obiekcie Zespołu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim
Sławomir Radzik
tel. 601-817-919
e-mail: radzik (at) kamzab.pl

________________________________________

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Zastępca Burmistrza
Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Anna Podgórna
tel. 729-057-846
e-mail: podgorna (at) kamzab.pl

Inspektor do spraw obrotu nieruchomościami
Sylwia Słoma
tel. 729-057-859
e-mail: sloma (at) kamzab.pl

Podinspektor do spraw obrotu nieruchomościami
Marta Skrzypiec
tel. 729-057-859
e-mail: skrzypiec (at) kamzab.pl

Pomoc administracyjna
Jadwiga Kowal
tel. 729-057-838
e-mail: kowal (at) kamzab.pl

________________________________________

Referat Planowania i Rozwoju

Kierownik Referatu Planowania i Rozwoju
Benedykt Wołoszczuk
tel. 531-152-644
e-mail: woloszczuk (at) kamzab.pl

Zastępca Kierownika Referatu Planowania i Rozwoju
Stanisław Twardowski
tel. 729-057-065
e-mail: twardowski (at) kamzab.pl

Podinspektor w Referacie Planowania i Rozwoju
Agnieszka Rogaczewska
tel. 729-057-854
e-mail: rogaczewska (at) kamzab.pl

Pomoc administracyjna
Henryk Saryczew
tel. 729-057-064
e-mail: saryczew (at) saryczew (at) kamzab.pl

_______________________________________

Bezpośrednie numery do pracowników płatne zgodnie z taryfą dzwoniącego wg połączeń na telefony komórkowe.