Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 234

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 282

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 284

Działalność gospodarcza

!!! UWAGA !!!

w związku z wejściem w życie nowej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej weszły nowe formularze przy zakładaniu działalności gospodarczej do pobrania ze strony

www.ceidg.gov.pl

druk CEIDG!

 

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Urząd Stanu Cywilnego Kamieniec Ząbkowicki

  1. Ząbkowicka 26

parter, pokój nr 4

telefon : 074/8162-022 Alina Tabor

W celu dokonania wpisu do rejestru działalności gospodarczej należy zgłosić się (osobiście lub przez pełnomocnika) z dowodem osobistym i wypełnionym formularzem do Rejestracji Działalności Gospodarczej, który mieści się w biurze Urzędu Stanu Cywilnego. Formalności może dokonać również pełnomocnik strony (wymagane jest przedłożenie pełnomocnictwo i przedłożenie dowodu osobistego pełnomocnika wraz z danymi ewidencyjnymi i nr dowodu osobistego strony).

  • Informacja o przedsiębiorcach
    tel. (074) 8162-022

Formularz jest także dostępny na miejscu.

 

Godziny przyjęć klientów 7.30 – 15.30

Czas realizacji sprawy określają przepisy ustawy – Prawo działalności gospodarczej, które dla tych spraw przewidują termin do 14 dni.

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)
pliki do pobrania w formacie .pdf

 

INFORMACJA DLA PRZEDSIEBIORCÓW ZAREJESTROWANYCH

             W EWIDENCJI DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ

                           GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

 

Wójt Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim informuje, że z dniem 1 stycznia 2008 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności ( PKD) Dz. U. nr 251, poz. 1885.

Nowa klasyfikacja PKD 2007 zawiera zmiany, które wprowadzone zostały

w międzynarodowej standardowej klasyfikacji rodzajów działalności ISIC Rev.4 oraz statystycznej klasyfikacji rodzajów działalności gospodarczych w UE NACE Rev.2.

Jednocześnie straciło moc rozporządzenie rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Dz. U. Nr 33, poz, 289 i Nr 165, poz. 1727 – według której Państwa działalność jest obecnie opisana w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON.

Klasyfikacja ta może być stosowana do działalności oznaczonej zgodnie

z nią przed 1 stycznia 2008r. , jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2009 r.

Oznacza to, że wszystkie akty prawne odwołujące się do dotychczasowej klasyfikacji powinny zostać zmienione d o dnia 31 grudnia 2009 r.

  

         W związku z powyższym zwracam się uprzejmie z prośbą do wszystkich przedsiębiorców zarejestrowanych w naszej gminie o aktualizację wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dostosowując przedmiot działalności do PKD 2007.