Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 234

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 282

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 284

OBWIESZCZENIE

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW 382 od m. Ząbkowice Śl. (węzeł Jaworek S8) do granicy województwa dolnośląskiego/opolskiego w ramach programu modernizacji dróg”.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI o przyjęciu Programu Ochrony Środowiska Gminy Kamieniec Ząbkowicki na lata 2021 – 2024

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 30 listopada 2020 roku

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

 

o przyjęciu Programu Ochrony Środowiska Gminy Kamieniec Ząbkowicki na lata 2021 – 2024

i o możliwościach zapoznania się z jego treścią

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu Programu Ochrony Środowiska Gminy Kamieniec Ząbkowicki na lata 2021 – 2024 i o możliwościach zapoznania się z jego treścią.

 

Dokument został uchwalony Uchwałą nr XXV/203/2020 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 25 listopada 2020 roku i znajduje się wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 w/w ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 tejże ustawy, w siedzibie Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, 57 – 230 Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26, w pokoju nr 1.

 

 

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki