Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 234

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 282

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 284

Kamieniec Ząbkowicki dnia  09.01.2020 r.

OR.0012.13.2018

TABLICA OGŁOSZEŃ

Proszę o przybycie na posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki Gminy, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy  Kamieniec Ząbkowicki, które odbędzie się w dniu 23 stycznia 2020 r. /czwartek/ o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim.

Porządek posiedzenia:

  1. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2019 r. i sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2019 r.
  2. Rozliczenie środków finansowych przeznaczonych na działalność programu zdrowotnego pn.: „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki na lata 2019-2023”.
  3. Wykaz niezagospodarowanego mienia komunalnego będącego w administracji Urzędu Gminy i w administracji ZUK i plany związane z tym mieniem na najbliższe lata.- kontynuacja tematu 4. Sprawy różne.

 

                                                                                                  Przewodnicząca

                                                                                  Komisji Budżetu, Gospodarki Gminy,

                                                                                                Rolnictwa, Ochrony Środowiska

                                                                                                  i Ochrony Przeciwpożarowej

                                                                                            /-/ Sylwia Demidowicz

 

Kamieniec Ząbkowicki dnia 09.01.2020 r.

  1. 0012.13.2018

 

                                                                    TABLICA OGŁOSZEŃ

Proszę o przybycie na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Turystyki, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki, które odbędzie się w dniu 20 stycznia 2020 r. /poniedziałek/ godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w KamieńcuZąbkowickim.

Tematyka posiedzenia: 

 

  1. Działalność i funkcjonowanie służby zdrowia

– Realizacja UCHWAŁY NR XIV/79/2015 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia profilaktycznego programu zdrowotnego w zakresie przeciwdziałania zachorowaniom na raka szyjki macicy oraz Uchwały Nr XLII/253/2014 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia  programu zdrowotnego w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie.

  1. Ocena działalności Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  2. Sprawy różne.

 

                                                                                                       Przewodniczący

                                                                                                 Komisji OKZSTSSiBP

                                                                                                  /-/  Tadeusz Cenarski